ΕΞΑΡΧΟΣ 2020: Πρώτη επίσημη δημοσίευση

ΕΞΑΡΧΟΣ 2020: Πρώτη επίσημη δημοσίευση

Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος “ΕΞΑΡΧΟΣ 2020” δημοσιεύθηκαν στο μηνιαίο περιοδικό “ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ” , τεύχος Ιουνίου, εκδόσεις  ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ