Σπορά με drones

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του νέου μηχανήματος σποράς και λίπανσης, φέρνει την από αέρος σπορά και λίπανση στην καθημερινότητα μας. Με σταθερή και μεγάλη απόδοση ο εν λόγω μηχανισμός, μπορεί να καλύψει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις γρήγορα και αξιόπιστα.

Σπορά με drones

Είναι γεγονός ότι η εναέρια σπορά είναι μια τεχνική σποράς με ψεκασμό μέσω αερομηχανικών μέσων όπως drones. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να εξαπλωθεί ο σπόρος σε μεγάλες εκτάσεις γης. Η σπορά με drones  είναι μια εναλλακτική σε περιπτώσεις όπου το έδαφος είναι  σε υψηλό υψόμετρο ή με κατά κάποιο τρόπο δυσπρόσιτο.

M8S GRANULAR SPREADER (20kg)

Ποια τα πλεονεκτήματα της σποράς με drone;

Η ανάλυση της εικόνας μπορεί να δώσει γρήγορα βαθμολογίες στις καλλιέργειες για ορισμένα χαρακτηριστικά. Παλαιότερα, αυτή ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα αφού απαιτούνταν επισκέψεις στα συγκεκριμένα σημεία, ενώ η ανθρώπινη εκτίμηση δεν είναι πάντα αντικειμενική. Οι μετρήσεις των drones, ως εκ τούτου προσφέρουν τη δυνατότητα να δώσουν ακόμα καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες συμβουλές στους πελάτες. Έτσι ο γεωργός μπορεί να καθοδηγηθεί στην επιλογή για την ποικιλία σπόρων που είναι καταλληλότερη για τον τομέα του, καθώς και για τη διαδικασία ανάπτυξης.

 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εναέριας σποράς με γεωργικά drones είναι η αποτελεσματική κάλυψη μιας μεγάλης περιοχής στο ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η εναέρια σπορά διευκολύνει τη σπορά σε περιοχές που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να συμβεί με παραδοσιακές μεθόδους. Η εναέρια σπορά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν οι υπάρχουσες καλλιέργειες είναι ήδη φυτευμένες.