Λίπανση με drones

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του νέου μηχανήματος λίπανσης, φέρνει την από αέρος λίπανση στην καθημερινότητα μας. Με σταθερή και μεγάλη απόδοση ο εν λόγω μηχανισμός, μπορεί να καλύψει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις γρήγορα και αξιόπιστα.

Καλύτερος ψεκασμός με ειδικά drones

Ο ψεκασμός με τα ειδικά drones μπορεί να έχει εμφανώς καλύτερα αποτελέσματα, Τα εξειδικευμένα UAVs είναι εξοπλισμένα με ψεκαστήρες, αλλά και με διάφορα είδη τεχνολογίας, όπως υπερήχες συσκευές και λέιζερ, με αποτέλεσμα να μπορούν να  μετρήσουν την απόσταση με εξαιρετική ακρίβεια.

Το αποτέλεσμα είναι μια μαζική μείωση του συνολικού ψεκασμού και ένα πολύ χαμηλότερο χημικό επίπεδο που φθάνει στα υπόγεια ύδατα. Και, φυσικά, τα drones μπορούν να ολοκληρώσουν μια εργασία ψεκασμού περίπου πέντε φορές γρηγορότερα από τις παλαιότερες μεθόδους ψεκασμού.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ DRONES

Μείωση της ρύπανσης με τη λίπανση με drone

Οι γεωργικές μεταροές από βιομηχανικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα αποτελούν σημαντική ανησυχία για την υγεία. Ελέγχοντας την υγεία των φυτών και δείχνοντας τις προβληματικές περιοχές, τα γεωργικά drones παράγουν πολύτιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αγρότες για να μειώσουν τη χημική εφαρμογή, χορηγώντας μόνο χημικά με πολύ στοχευμένο τρόπο.

 

Τα drones μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με συστήματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να σκανάρουν το έδαφος και να ψεκάσουν με την ακριβή ποσότητα χημικών στο ιδανικό υψόμετρο που απαιτείται για οποιαδήποτε εφαρμογή. Έτσι, βελτιώνεται η αποδοτικότητα και μειώνεται η ποσότητα των χημικών ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Η ουσία είναι ότι η ακριβής εφαρμογή των χημικών προϊόντων από drones εξοικονομεί χρήματα και βοηθά σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον.

Η τεχνολογία των drones είναι γεγονός πως  εξελίσσεται συνεχώς για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της βιομηχανίας. Είναι πιθανό ότι στο εγγύς μέλλον οι γεωργοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόνομα συστήματα και να παρακολουθούν αλλά και να ενημερώνονται για όλες τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Από τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέχρι τα οικονομικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των drones, είναι σαφή. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: τα γεωργικά drones αναμένεται να αυξηθούν για να ανταποκριθούν στις πολυάριθμες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η γεωργική βιομηχανία στο μέλλον.