Γεωργικές εφαρμογές

Τα ψεκαστικά Drones βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές γεωργικές διαδικασίες.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Drones γεωργικών ψεκασμών: που χρησιμοποιούνται;

Είναι γεγονός πως ο ψεκασμός με drones είναι ιδανική λύση σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δυσκολότερη, όπως σε απότομες πλαγιές ή σε περιοχές όπου η υγρασία του εδάφους εμποδίζει τα χρήση άλλων μηχανημάτων.  Σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση, τα συγκεκριμένα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουν ειδικές περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί η ανάπτυξη ζιζανίων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.

Τα γεωργικά drones είναι 40 φορές πιο γρήγορα από τον παραδοσιακό τρόπο ψεκασμού. Εξοικονομούν 90% νερό και 30-40% φυτοφάρμακο. Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μειώνοντας συνάμα την επιβάρυνση της Γαίας και των έμβιων οργανισμών με τοξικές ουσίες.

Αντικατάσταση της ψεκαστήρας με ψεκαστικά drones;

Τα ψεκαστικά drones ήρθαν για να αντικαταστήσουν την δυνητικά επιβλαβή χρήση ψεκαστήρας ή  παρόμοιου εξοπλισμού, σε περιπτώσεις όπου το έδαφος ή/και οι συνθήκες εδάφους αποκλείουν τη χρήση συμβατικών ή ακόμη και εξειδικευμένων οχημάτων.

Τα drones με τα ειδικά ραντάρ που διαθέτουν μπορούν να σκανάρουν το έδαφος και να υπολογίσουν τη σωστή απόσταση που πρέπει να έχουν από τα φυτά σε ιδανική περίπτωση αλλά και  την ποσότητα φυτοφαρμάκου που απαιτείται για τον ψεκασμό.  Κατά τη λειτουργία του ψεκαστικού drone, ο  χειριστής μπορεί να επιλέξει την αυτόματη ή τη χειροκίνητη λειτουργία, ανάλογα πάντα με το είδος του ψεκασμού, την καλλιέργεια και το έδαφος.

Λίπανση με drones

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του νέου μηχανήματος λίπανσης, φέρνει την από αέρος λίπανση στην καθημερινότητα μας. Με σταθερή και μεγάλη απόδοση ο εν λόγω μηχανισμός, μπορεί να καλύψει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις γρήγορα και αξιόπιστα.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ DRONES
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σπορά με drones

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του νέου μηχανήματος σποράς, φέρνει την από αέρος σπορά καθημερινότητα μας. Με σταθερή και μεγάλη απόδοση ο εν λόγω μηχανισμός, μπορεί να καλύψει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις γρήγορα και αξιόπιστα.