Καινοτομία

Η ομάδα του IONOS παρατηρεί και αναλύει την παγκόσμια αγορά UAV και σας φέρνει κοντά με καινοτόμες επαγγελματικές λύσεις.

Λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Τα καινοτόμα προϊόντα μας, δίνουν την δυνατότητα επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων με χαμηλότερο κόστος.
Επιτρέπουν στον αγρότη να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και να ασχοληθεί ποιοτικότερα με την πορεία της καλλιέργειας του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SPRAYING

Έξυπνη Γεωργία

Τα γεωργικά Drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουν στους αγρότες την δυνατότητα εφαρμογής πρακτικών ”Γεωργίας Ακριβείας”.


Συνδέονται με κάμερες και συσκευές υψηλής τεχνολογίας, παρακολουθώντας ενδελεχώς τις ασθένειες, τα παράσιτα, την ύδρευση και την λίπανση.


Κάνουν την ”δύσκολη” και ”επικίνδυνη” δουλειά, αποδοτικά και με ασφάλεια, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Δίνουν την ευκαιρία μετάβασης σε πρακτικές αειφόρου γεωργικής καλλιέργειας.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψεκασμός και Προστασία

Τα Drones γεωργικών ψεκασμών είναι 40 φορές πιο γρήγορα από τον παραδοσιακό τρόπο ψεκασμού. Εξοικονομούν 90% νερό και 30-40% φυτοφάρμακο. Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μειώνοντας συνάμα την επιβάρυνση της Γαίας και των έμβιων οργανισμών με τοξικές ουσίες.


Λίπανση και Σπορά

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του νέου μηχανήματος σποράς και λίπανσης, φέρνει την από αέρος σπορά και λίπανση στην καθημερινότητα μας. Με σταθερή και μεγάλη απόδοση ο εν λόγω μηχανισμός, μπορεί να καλύψει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις γρήγορα και αξιόπιστα.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιτήρηση της Καλλιέργειας

Η άρδευση, η λίπανση, καθώς και η ανάπτυξη των ζιζανίων και παρασίτων, μπορούν να παρακολουθούνται από το UAV με πολυφασματική ή υπερφασματική κάμερα υψηλής ανάλυσης


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη Καλλιέργειας

Οι έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των καλλιεργειών είναι χρήσιμες για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Παρέχουν πληροφορίες για την πρόληψη καταστροφών από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες.

Το σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για τα φυτά βασίζεται στην παρακολούθηση της διατροφικής κατάστασης των καλλιεργειών ή των επιβλαβών οργανισμών από πολυφασματικές κάμερες που μεταφέρονται από το UAV.

Τα δεδομένα συλλέγονται από διάφορους γεωργικούς δείκτες, όπως ο κανονικός δείκτης βλάστησης (NDVI) και ο κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης κόκκινου άκρου (NDRE) με πολυφασματική τεχνολογία.

Ένα πλήρες πακέτο δεδομένων θα συλλεχθεί και θα αναλυθεί ως έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, η οποία θα βοηθήσει τους αγρότες να χρησιμοποιούν ορθολογικά τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ