Επιτήρηση καλλιέργειας με γεωργικά drones

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ DRONE

Επίβλεψη της καλλιέργειας με γεωργικά drones

Η τεχνολογία ακριβείας έχει οδηγήσει στην επανάσταση της γεωργίας τα τελευταία χρόνια. Η παρακολούθηση των καλλιεργειών από ψηλά  με τη χρήση γεωργικών drones φαίνεται πως οδηγεί γεωπόνους και αγρότες στη χρήση UAVs με στόχο να αποκτήσουν αποτελεσματικότερες γνώσεις σχετικά με τις καλλιέργειες και να διαχειριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δραστηριότητές τους.

 

Η άρδευση, η λίπανση, καθώς και η ανάπτυξη των ζιζανίων και παρασίτων, μπορούν και παρακολουθούνται από το UAV με πολυφασματική ή υπερφασματική κάμερα υψηλής ανάλυσης

Παρακολούθηση παθογόνων μικροοργανισμών στις καλλιέργειες με drones

Οι παθογόνοι παράγοντες που καταστρέφουν τις καλλιέργειες μπορούν να ξεφύγουν από την ανίχνευση και τελικά να καταλήξουν να εξαπλωθούν. Τα γεωργικά drones έχουν την ικανότητα να αναγνωρίσουν παθογόνους μικροοργανισμούς που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας καλλιέργειας.

Επομένως, οι κάμερες του drone μπορούν να καταγράψουν αυτό που δεν μπορεί να δει το γυμνό μάτι — μια φασματική ανάλυση της ζωής των φυτών. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό περιοχών μέσα στις καλλιέργειες που χρειάζονται προσοχή, τον εντοπισμό ασθενειών από επιβλαβείς οργανισμούς και τη δημιουργία μιας επισκόπησης της κατάστασης των καλλιεργειών.

Γεωργικά drones: το μέλλον της γεωργίας;

Βάσει νέων ερευνών, μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός μας θεωρείται πως πρόκειται να είναι τόσο μεγαλύτερος που η τρέχουσα παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 70% από αυτό που είναι τώρα για να καλύψει τις ανάγκες όλων.

Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του 70% θα απαιτήσει μια άκρως τεχνική ανάλυση των γεωργικών δεδομένων, την ανάπτυξη τεχνολογιών ικανών να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα και, τέλος, τη χρήση των πληροφοριών για την επιτάχυνση της παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα.

Κατ’επέκταση αυτή η αύξηση θα απαιτήσει την ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων για καλλιέργειες. Και η ανάγκη αυτή κάνει λοιπόν τα αγροτικά drones  τεράστιο μέρος του μέλλοντος μας .