01

ΕΡΕΥΝΑ

02

ΑΝΑΛΥΣΗ

03

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

04

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σκοπος: Precision Farming Solutions

Η IONOS είναι μια Startup Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα και
στις υπηρεσίες πειραματικής ανάπτυξης στην επιστήμη της Γεωργίας.

Στόχος μας είναι η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των γεωργικών
drones με καινοτόμες πρακτικές εκπαίδευσης, η έρευνα καθώς και η
ανάπτυξη νέων καλλιεργητικών μεθόδων – προτύπων.

Η ομάδα της IONOS προσαρμόζεται διαρκώς στο εξαιρετικά μεταβλητό
περιβάλλον, με πίστη στις αρχές μας, με σύνεση στη χρήση τεχνολογιών
αιχμής και κυρίως με σεβασμό στη Γαία.

Εταιρεία

Τεχνολογία & Sustainability

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η δυνατότητα ακριβείας που μας
παρέχει, δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε νέα μοντέλο παραγωγής
αλλά παράλληλα και να μειώσουμε το ανθρώπινο αποτύπωμα στο
περιβάλλον.

Η IONOS λειτουργεί και επιχειρεί ώστε να:

  • Υποστηρίζει τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
  •  Συμβάλλει στην έρευνα και ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα
  •  Διασφαλίσει την βιοποικιλότητα
  • Μειώσει τη χρήση επιβλαβών ουσιών
  •  Συμμετέχει στην κοινωνία της γνώσης μέσω της εκπαίδευσης

Ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι άμεσοι συνεργάτες της εταιρείας αποτελείται από ένα φάσμα ειδικοτήτων όπως τεχνικοί, πιλότοι-εκπαιδευτές Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, γεωπόνοι, ειδικοί ιατροί εργασίας και περιβάλλοντος, οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομάδας με εκτεταμένη εμπειρία στις γεωργικές
επιχειρήσεις με χρήση drones, που επιχειρεί αποδοτικά και με ασφάλεια σε αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες και σε όλους τους τύπους ανάγλυφου.

Τα μέλη της ομάδας της ΙΟΝΟS βρίσκονται σε όλη την Ελληνική επικράτεια ενώ από το 2022 η ομάδα έχει επεκταθεί και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Ο καταμερισμός ρόλων στους τομείς δραστηριοποίησης, καθώς και η διαρκής εκπαίδευση όλων των μελών, έχει οδηγήσει σε ένα μοντέλο εργασίας το οποίο είναι λειτουργικό χωρίς να επηρεάζεται από την χώρα και τον τόπο δραστηριότητας.


Συνεργασίες

tta-vation
european drone school logo
refarmo
robotopia
Εταιρεία
SUNDANCE
elanko-elas
bio
emhellas
Εταιρεία
Εταιρεία

Μας εμπιστεύονται

Εταιρεία
Εταιρεία
Εταιρεία
Εταιρεία
Εταιρεία
southampton
Εταιρεία
Εταιρεία
Εταιρεία
Εταιρεία