Ανάπτυξη καλλιέργειας με drones

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ DRONES

Ποια είναι τα οφέλη της ανάπτυξης μιας καλλιέργειας με drones;

Τα drones είναι μια προσιτή επένδυση σε σύγκριση με μεγαλύτερο αγροτικό εξοπλισμό. Με τη χρήση ειδικών drones σε μια καλλιέργεια, ο καλλιεργητής μπορεί:

  • Να λάβει πολύ υψηλότερης ανάλυσης δεδομένα (έως 16 φορές από τις παραδοσιακές δορυφορικές μεθόδους) των συνθηκών καλλιέργειας.
  • Να έχει ενημέρωση για διάφορα σημεία με μόλυνση από παράσιτα ή να ενημερώνεται για τυχόν διαρροή άρδευσης οπουδήποτε.
  • Να αποκτήσει μια πραγματική καταμέτρηση της ανάπτυξης των φυτών ώστε να προγραμματίσει χρονοδιαγράμματα εργασίας και να προβλέψει τις αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Πως βοηθούν οι πληροφορίες από τα drones στην ανάπτυξη μιας καλλιέργειας;

Οι έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των καλλιεργειών είναι χρήσιμες για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Παρέχουν πληροφορίες για την πρόληψη καταστροφών από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες.

Το σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για τα φυτά βασίζεται στην παρακολούθηση της διατροφικής κατάστασης των καλλιεργειών ή των επιβλαβών οργανισμών από πολυφασματικές κάμερες που μεταφέρονται από το UAV.

Ένα πλήρες πακέτο δεδομένων θα συλλεχθεί και θα αναλυθεί ως έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, η οποία θα βοηθήσει τους αγρότες να χρησιμοποιούν ορθολογικά τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, μειώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα με τη χρήση γεωργικών drones

Δίνοντας στους καλλιεργητές τη δυνατότητα να αναλύουν γρήγορα και εύκολα μεγάλες εκτάσεις γης, μπορούν να αποκτήσουν πολλά πλεονεκτήματα . Σήμερα, οι εικόνες από τα drones μπορούν να υποδείξουν την ανάπτυξη μιας καλλιέργειας με ακρίβεια και να εντοπίσουν περιοχές με χαμηλές επιδόσεις, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση αυτών των σημείων.

Τα γεωργικά drones μπορούν να εξοπλιστούν με πολλαπλούς συνδυασμούς αισθητήρων για να καλύψουν τις ανάγκες ενός αγρότη. Διάφοροι αισθητήρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να επιλεγούν τα υγιή φυτά από τα μη υγιή, ενώ άλλοι απλά συγκρίνουν τις χρωματικές διαφορές σε καλλιέργειες που δεν ανιχνεύονται στο ανθρώπινο μάτι.

Μάλιστα, μερικοί αισθητήρες εντοπίζουν θερμότητα ή υγρασία γεγονός πολύ σημαντικό αφού καθορίζεται με αυτό τον τρόπο η  υγεία των καλλιεργειών. Τέτοιες αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες σε μεγάλο βαθμό δείχνοντας προβληματικές περιοχές μιας καλλιέργειας. Επομένως, όλα αυτά βοηθούν τους καλλιεργητές να εντοπίσουν τα προβλήματα νωρίς και τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να βελτιώνουν την παραγωγικότητα της καλλιέργειάς τους.